Brøndby Kommune indgår ny velfærdsalliance med DBU for at fremme inklusion og styrke frivillige gennem fodbold

Foto: Brøndby Kommune.
dato

Kampen sparkes i gang i Brøndby Kommune med en ny velfærdsalliance mellem Brøndby Kommune, DBU og DBU Sjælland, der har fokus på styrkelsen af frivillige samt inklusion af børn, unge og socialt udsatte.

Brøndby Kommune har indgået en ny velfærdsalliance sammen med Dansk Boldspil-Union (DBU) og DBU Sjælland, som er målrettet mod at forbedre vilkårene for frivillige og sikre inklusion af borgere på fodboldbanen. Formålet er at skabe bedre vilkår og uddanne rollemodeller, især for piger, samt at inkludere udsatte borgere gennem fodboldsporten.

Velfærdsalliancen sigter mod at forbedre vilkårene for piger ved at uddanne rollemodeller og inkludere udsatte borgere på fodboldbanen. Derudover vil alliancen lægge vægt på yderligere uddannelse af klubbens trænere, så de kan blive endnu bedre til at håndtere forskellige sociale og sportslige udfordringer.

Aftalen om den nye velfærdsalliance blev underskrevet i Brøndbyernes IF’s klubhus og er planlagt til at løbe frem til 2029. En vigtig del af aftalen involverer lokale klubber, som vil få skræddersyede løsninger tilpasset deres behov.

En af de centrale projekter under velfærdsalliancen er "Get Movin’", som er støttet af Nordea-fonden. Dette projekt har til formål at øge spilleglæden hos klubbens piger og uddanne kvinder til at blive trænere, dommere og ledere.

Et andet vigtigt projekt er "Inklusion i Fodbolddanmark", der fokuserer på at inkludere socialt udsatte borgere i alderen 18 til 35 år. Dette projekt er ligeledes støttet af Nordea-fonden og samarbejder med organisationen Ombold for at nå sine mål.

For at styrke frivilligheden yderligere vil velfærdsalliancen tilbyde uddannelse, oplæg og rådgivningsforløb for frivillige. Der vil også blive givet støtte til fodboldklubberne i form af licenstræneruddannelser og hjælp til at arrangere events, stævner og fodboldfestivaller.

Aftalen har desuden til formål at fremme inklusion og bygge bro mellem børn og unge gennem fodboldaktiviteter, særligt med fokus på piger og kvinder via projektet "Get Movin’".

Aftalen blev underskrevet af Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune; Jesper Møller, DBU’s formand; Jakob Koed, DBU Sjællands formand; Sten Lerche, næstformand i Brøndbyernes IF; Abdel Hakim, formand i Brøndby Strand IK; og Syed Zahid Mansoor, sportslig ansvarlig i Brøndby Strand IK.

De vigtigste elementer i velfærdsalliancen omfatter styrkelse af ledelse, organisation og drift i lokale klubber, inklusion og engagement af børn og unge, samt særlig opbakning til fodbold for piger og kvinder gennem "Get Movin’". Der vil også være fokus på den sociale indsats "Inklusion i Fodbolddanmark" og på udviklingen af lokale fodboldfestivaller og events.

Velfærdsalliancen vil desuden yde administrativ understøttelse af det frivillige arbejde og sætte særligt fokus på børn og unges engagement i fodboldaktiviteter.

https://www.brondby.dk/om-kommunen/nyheder/2024/05/kampen-sparkes-i-gang-i-brondby-kommune/

Kilde: Brøndby Kommune