Brøndby Kommune sender virksomhederne en stor regning

- Det er ikke logisk, at en virksomhed som RTC Transport skal betale 1.250.000 kroner om året i dækningsafgift, blot fordi den ligger i Brøndby, mens en virksomhed mellem 15 og 30 kilometer mod syd i enten Greve, Solrød eller Køge slipper med nul kroner, siger bestyrelsesleder Peter Lanng Nielsen.
dato

Sidste år opkrævede Brøndby Kommune 46 millioner kroner i dækningsafgift, som er en ekstra skat på at drive virksomhed i Brøndby. Den nye skattereform betyder, at kommunen i år henter yderligere 68 millioner kroner i de lokale virksomheders lommer. Det bør få byrådet til at sænke dækningsafgiften, mener DI Hovedstaden.

Hos virksomheden RTC Transport på Abildager i Brøndby arbejder 60 medarbejdere hver dag med transport af blandt andet møbler, hvidevarer og lignende produkter til butikker rundt omkring i landet. Virksomheden plejer som lejer hvert år at få en regning på ca. 190.000 kr. i dækningsafgift til Brøndby Kommune fra udlejeren. Men når ændringerne i erhvervsejendomsbeskatningen er fuldt indfaset stiger beløbet til ca. 1.250.000 kr.

- Der vil være mange virksomheder, som får sig noget af en overraskelse, når de skal betale dækningsafgift i de kommende år. Der er tale om meget store stigninger, siger bestyrelsesleder for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

Dækningsafgiften er en kommunal særskat på erhvervsejendomme, som betales af virksomhederne oven i den almindelige ejendomsskat. Kommunerne bestemmer selv, om de vil opkræve afgiften eller ej. 33 kommuner opkræver dækningsafgift, mens 65 kommuner har valgt ikke at opkræve afgiften, og dermed friholde deres lokale virksomheder for særskatten.

Sidste år betalte de lokale virksomheder i Brøndby 46 millioner kroner i dækningsafgift, mens de lokale virksomheder i f.eks. Greve, Solrød og Køge betalte nul kroner. I år stiger beløbet i Brøndby til 115 millioner kroner.

Årsagen er, at den nye måde at beregne ejendomsskatter på automatisk får dækningsafgiften til at stige. For ligesom boligejerne har oplevet, at den nye boligskattereform resulterer i at grundværdierne stiger, så gør det samme sig glædende for virksomhederne i Brøndby.

Da størrelsen på dækningsafgiften beregnes ud fra en af byrådet fastsat promille af virksomhedens grundværdi, vokser størrelsen på dækningsafgiften proportionelt med stigningerne på grundværdien i de 33 kommuner, der opkræver dækningsafgift.

- Her bør byrådet ikke se stiltiende til og bare udskrive en regning på yderligere 68 millioner kroner. Kommunen bør ikke tjene penge på, at staten indfører en ny regnemetode. Byrådet skal handle nu, så dækningsafgiften sænkes, og beløbet som minimum forbliver det samme som før den nye skattereform, siger bestyrelsesleder for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

DI Hovedstaden har en opfordring til byrådet i Brøndby Kommune:

- Det er ikke logisk, at en virksomhed som RTC Transport skal betale 1.250.000 kroner om året i dækningsafgift, blot fordi den ligger i Brøndby, mens en virksomhed mellem 15 og 30 kilometer mod syd i enten Greve, Solrød eller Køge slipper med nul kroner. Mange virksomheder i Brøndby bliver ramt, siger bestyrelsesleder Peter Lanng Nielsen og fortsætter:

- Det bør ikke koste ekstra at drive virksomhed i bestemte kommuner. Byrådet bør derfor se på, hvordan de i løbet af tre til fem år helt kan udfase dækningsafgiften.

Kilde: DI Hovedstaden
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.