Brøndbys skoleelever præsterer bedre i dansk og matematik end resten af landet

Foto: Brøndby Kommune.
dato

Flere elever i Brøndby består dansk og matematik trods landsdækkende tendens

Brøndby Kommunes skoleelever har oplevet en markant fremgang i deres præstationer i dansk og matematik. Flere elever i Brøndby består nu disse fag, hvilket går imod den generelle landsdækkende tendens.

Undersøgelser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at Brøndby har haft et fald i andelen af elever, der ikke består dansk og matematik med 1,9 procent. På landsplan ser man derimod en nedgang i andelen af elever, der består begge fag. I ni kommuner, herunder Brøndby, ses der en positiv udvikling.

Konkrete data fra AE viser, at Brøndby i 2023 havde 290 folkeskoleelever i 9. klasse. Ud af disse bestod 10,7 procent ikke dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve. Dette er lavere end landsgennemsnittet på 11,5 procent. Forskellen i beståelse er −1,9 procentpoint sammenlignet med perioden 2016-2019, hvor 12,6 procent ikke bestod. På landsplan er andelen af elever, der ikke består, steget med 2,9 procentpoint.

For mere information kan man kontakte Brøndby Kommunes Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning på Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby. Forvaltningen kan også nås telefonisk på 43 28 28 28 eller via email på born@brondby.dk.

Åbningstiderne for forvaltningen er mandag til onsdag fra kl. 09.00 til 13.00, torsdag fra kl. 13.00 til 17.30 og fredag fra kl. 09.00 til 12.00. Telefontiderne er mandag til onsdag fra kl. 09.00 til 14.30, torsdag fra kl. 13.00 til 17.30 og fredag fra kl. 09.00 til 12.00.

https://www.brondby.dk/om-kommunen/nyheder/2024/05/flere-elever-i-brondby-bestar-dansk-og-matematik/

Kilde: Brøndby Kommune