Lærere søges til nyetableret heldagstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Heldagstilbuddet Nørregård søger to relations kompetente og anerkendende lærere med styr på didaktikken, der drømmer om at gøre en forskel for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. I bliver en del af en lille børnegruppe, som har et lavt funktionsniveau og kognitive, sociale og/eller sproglige vanskeligheder f.eks. forstyrrelser inden for autismespektret. Det betyder, at du skal være tålmodig, have en legende og bred tilgang til læring og det at være medskaber af børnenes fællesskaber.

Heldagstilbuddet Nørregård er nyetableret og hører under Brøndbyvester Skole. Vores nye kollegaer bliver en del af et faglig ambitiøst team bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, børnehaveklasseleder og viceskoleleder. 

Vi udvider børnetallet i Heldagstilbuddet, så der fra 1. august 2024 vil være op til 20 indskolingsbørn. I arbejdet med børnegruppen er der rig mulighed for faglig fordybelse og indflydelse på tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis. Vi ser gerne, at du er udviklingsorienteret, og at du har erfaring med specialpædagogiske metoder fx TEACHH. Vi har et tæt samarbejde med et fast team fra PPR. Der er løbende sparringsmøder med relevante fagligheder herunder specialpædagogiske vejledere, logopæder, fys-/ergoterapeuter og psykolog. 

Vi drømmer om lærere, der har erfaring med målgruppen og som har lyst til at arbejde med læring i denne målgruppe. I er gerne fagfagligt velfunderet inden for matematik og naturfag eller de praktisk/musiske fag.

Vi forventer at du:

 • har personligt overskud og en anerkendende tilgang
 • er entreprenant 
 • arbejder med høj grad af etisk erkendelse og med fokus på inddragelse
 • er legende og autentisk i din relation til eleverne og søger at skabe en meningsfuld hverdag for dem
 • er ansvarsfuld og kan tage initiativ
 • er indstillet på at lære nyt
 • ser tværfaglig sparring og sags supervision som en forudsætning for at udvikle pædagogisk praksis

 Som lærer hos os kan du forvente:

 • engageret kollegaer
 • høj faglighed
 • Indflydelse på den pædagogiske praksis og på de aktiviteter, der forekommer i tilbuddet
 • tværfaglig sparring og opkvalificering inden for en række pædagogiske områder
 • indflydelse på eget skema

Du kan læse mere om Heldagstilbuddet Nørregård på skolens hjemmeside: https://brondbyvesterskole.brondby.dk/

Stillingerne er faste fuldtidsstilling, hvor arbejdet tilrettelægges efter ”Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Brøndby Kommune”.

Tiltrædelse: 1. august 2024

Ansøgningsfrist: mandag d. 27. juni 2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til viceskoleleder Maria Bælum Mauria 30603668

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og få dig med ombord.

 

Søg stillingen via 'ansøg'-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. 

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 39.000 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brøndby Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brøndby Kommune, Krogagervej 34, 2605 Brøndby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068457

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet